11 сар 28, 2022

ЭРДЭНЭТ ХОТ : БАЯНӨНДӨР СУМ

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛЛИЙН САЙТ

Өнгөрсөн онд аймгийн хэмжээнд  400 гаруй метр шугам хоолойг сольж засварласан байна.  Энэ жилийн тухайд 30 орчим байршилд шугам шинэчлэх, засварлах ажлыг хийж гүйцэтгэжээ. Мөн он...

Орхон аймаг 2021 онд “Эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг боловсруулж батлуулан хэрэгжүүлж эхэлсэн анхны аймаг болсон. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн ИТХ-ын эмэгтэй...

Орхон аймгийн Засаг даргын тамгын газар, “Эмэгтэйчүүд  залуучуудын оюуны сан” ТББ хамтран “Эмэгтэйчүүдийн Манлайлал” сургалтыг Эрдэнэт хотод зохион байгуулж байна. “Эмэгтэйчүүдийн...